Pincho de Dados de Tortilla Española con cherry, Pinchos de boquerón con oliva, Brocheta de melón con chips de jamón